CLARIANA i ROIG, Joan Francesc

  • (1976). «Les llànties de la vil.la romana de Torre LLauder de Mataró» Miscel·lanies arqueològiques de Mataró i El Maresme , núm. 1. Mataró: Ajuntament de Mataró. Museu Municipal. P.43-77. PDF JFC1976
  • (1981). «Sondatge estratigràfic a la vil.la romana de Can Majoral (Mataró)» Laietania, núm. 1, p. 83-181. PDF JFC1981
  • (1991). «Un interessant lot de terra Sigil·lata tardo-itàlica procedent de  Torre LLauder» Laietania, núm. 6, p. 107-114. PDF JFC1991
  • (2009). «Els retrats romans a Iluro» Sessió d’Estudis Mataronins, núm. 25 (2008). Mataró: MASMM. PDF JFC2009
  • (2005). «Terra Sigil.lata Itàlica Decorada» a Laietania, núm. 16, 2005, p. 153-161. PDF JFC2005 
  • (2008). «Capitells i basaments de columnes d’època romana de la comarca del Maresme» Laietania, núm. 18 2008, p. 77-100. PDF JFC2008a
  • (2008). «Nota sobre els cultes i els espais sacres a Cabrera de Mar (El Maresme)» XXIV Sessió d’Estudis Mataronins, núm. 24, 2007. Mataró: MASMM. PDF JFC2008b
%d bloggers like this: