GARI, Rosa Isabel

  • (2008). «Troballa d’un fragment de tegula amb la marca de Lucius Herennius Optatus» Estudis sobre el jaciment arqueològic de Can Modolell, Cabrera de Mar, núm. 4, p. 37-44. PDF RIG2008

%d bloggers like this: